Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бања Лука је основан у марту 2000. године. Уписан је у регистар привредних субјеката Републике Српске број 1-11425-00, а по рјешењу Основног суда у Бањој Луци број У/И-681/2000.

Послови из регистроване дјелатности се обављају преко Друштва као цјелине и четири пословна центра и то: Требиње и Сарајево (Босна и Херцеговина), Херцег Нови (Црна Гора) и Београд (Србија). Поред центара, послују двије канцеларије у Добоју и Невесињу и лабораторија у Бањој Луци.

Сједиште Друштва је у Бањој Луци, у Улици Краља Петра I Карађорђевића 92 – 96.

Друштво је на дан 31. децембра 2016. године запошљавало 156 радника, у односу на дан 31.12.2013. године када је било 104 радника. Институт запошљава стручна и техничка лица свих профила како би се могло одговорити на све строжије захтјеве инвеститора у БиХ.

Поред стручног кадра Институт запошљава неколико доктора наука и магистара, самим тим уврштен је на листи Министартва науке и технологије као научно-истраживачка институција. Поред стручног кадра Институт располаже и техничком оспособљености која је на високом нивоу. Располаже најмодернијом централном лабораторијом за испитивање материјала, бетона, асфалта и геомеханике. Поред тога на располагању има и 3 покретне еколошке лабораторије, ГПС комплете геодетске опреме, возила из теретног и путничког програма, потпуну опремљеност лиценцираним програмима и рачунарима у свим организационим јединицама.

Стручна и технолошка компонента заснована је на одговарајућим лиценцама оба ентитета и Брчко дистрикта како појединаца тако и фирме, и на интегрисаном сиситему квалитета по ИСО 9001:2007.

Едукација кадрова је стално стручно усавршавање по европским и свјетским стандардима исказана кроз семинаре, сајмове и чланство у релевантним међународним и домаћим асоцијацијама (ИРФ, УКИ и др.). Институт је учесник у међународној размјени студената свих профила која је организована од стране Универзитета у Бањој Луци.

Institut za građevinarstvo IG