Институт за грађевинарство "ИГ", у току скоро две деценије постојања, развио се у организацију која осигурава логистичку специјалистичку подршку грађевинској економији, енергетици, екологији и просторном планирању.

Наше дугогодишње искуство, кадровски потенцијал (мултидисциплинарни радни тим), савремена опрема и техничка средства, омогућава нам да клијентима, како у земљи тако и региону, понудимо високо стручне услуге у домену своје дјелатности.

”ИГ” је кућа коју чини концентрација знања, а с обзиром на број стручњака и референце, може се с правом рећи да је стала у ред водећих домаћих пројектантских, консултантских и научних института, који се баве истраживањем и развојем у градитељству.

Институт за грађевинарство "ИГ" - organizaciona šema

Институт је организован као самостална економска и пословна цјелина, чију организациону структуру чине Пословни центри, канцеларије и лабораторије. Пословни центри у саставу Института су: Бања Лука (сједиште), Требиње, Сарајево, Херцег Нови и Београд, двије канцеларије у Добоју и Невесињу и лабораторија у Бањој Луци.

Посједује три мобилне еколошке лабораторије, које су интегрисане у систем с могућношћу да постигну брза, прецизна, квалитетна и квантитетна, стационарна и/или мобила мјерења и анализе.

Институт за грађевинарство ”ИГ” располаже са високом технологијом, квалитетном рачунарском опремом и користи савремене софтвере и оперативне системе, који обезбјеђују подршку активностима у свим областима рада, а властити возни парк омогућава већу мобилност и успјешност у раду.

Визија Института за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бања Лука је флексибилна свјетска компанија која ће се носити са динамичним промјенама у пружању услуга у грађевинарству (инжењеринг у грађевинарству, нискоградња, високоградња, хидротехника); пројектовању (израда научно-истраживачких пројеката и извођење услуга из области грађевинарства, енергетике, екологије, едукација, заштите на раду и заштите од пожара). Наиме, уласком у наведена подручја, Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бања Лука жели приступ новим информационим технологијама, материјалима и научним достигнућима у области грађевинарства, пројектовања и других дјелатности.

За остварење визије Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бања Лука успоставља следећу политику:

  • Повећање ефикасности и ефективности предузећа, развојем и унапређењем интегрисаног система менаџмента квалитетом према серији стандарда ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001.
  • Задовољство купаца нивоом квалитета, поузданошћу, конкурентношћу цијена и роком испоруке наших производа и услуга, као и задовољство осталих интересних страна.
  • Отвореност за сарадњу са свим заинтересованим странама (купци, испоручиоци, запослени, друштво) на унапређењу система управљања.
  • Обука кадрова у циљу прихватања, одржавања и побољшања система управљања.
  • Унапређење мишљења корисника наших производа и услуга кроз поштење, уљудност и тежњу ка сталном побољшању квалитета наших производа и услуга.
  • Обезбјеђење стандардног квалитета наших производа и услуга кроз надзор над битним карактеристикама производа, услуга и процеса.
  • Смањење негативних утицаја на животну средину и очување здравља и безбиједности људи.
  • Испуњавање захтјева и стално унапређење ефективности система менаџмента и приврженост сталном унапређивању и превенцији загађивања околине, здравља и безбиједности.
  • Приврженост усаглашености са одговарајућим законским и другим прописима о заштити животне средине и заштити здравља и безбиједности на раду, а који су повезани са аспектима животне средине, односно ризицима по здравље и безбиједност на раду.

Institut za građevinarstvo IG