• Контролно испитивање Аутопут Бања Лука – Добој
 • Испитивање производне способности фабрике бетона “Ђузелић” Цазин
 • Контролно испитивање марке очврслог бетона “Гранит” Скопље
 • Израда техничке документације “Враница” Бања Лука
 • Узорковање и контролно испитивање марке очврслог бетона “Фамус градња” Тешањ
 • Контролно испитивање цемента “Плоско” Бања Лука
 • Израда предходних проба и рецептура за бетон “Нискоградња” Теслић
 • Предходно испитивање стијенске масе “Мега Електро” Бања Лука
 • Испитивање модула стишљивости “Приједорпутеви” Мост Стари Мајдан
 • Предходно испитивање агрегата “Кулага Коп” Дервента
 • Контролно испитивање агрегата “Козарапутеви” Бања Лука
 • Предходно испитивање сепарисаног агрегата “Геокоп” Дервента
 • Израда техничке документације – геолошко мишљење “ Мега Електро” Бања Лука
 • Узорковање и контролно испитивање асфалтне масе “Магистрални пут М15, М16 Ливно –Шуица”
 • Израда предходног састава афалтне масе ББ8к, ББ11к, АГНС22к, “Приједорпутеви” Приједор
 • Контролно испитивање асфалтне масе пут Доња Осовица-Теслић “Планум” Теслић

Institut za građevinarstvo IG