Одјељење заштите животне средине Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука из себе има урађен велики број:

 

 • Студија утицаја на животну средину за све веће ново изграђене објекте у Републици Српској:
  • ХЕ Бук Бијела, ХЕ Дуб, ХЕ Устипрача, ХЕ Јајце ИИ, МХЕ Бочац 2, МХЕ Медна, МХЕ Бистрица Б4 и Б5а, система 5 МХЕ на ријеци Рзав,
  • Ауто пут Маховлјани – Градишка,
  • Регионалне санитарне депоније „Рамићи“, „Бријесница“, „Црни Врх“, „Уборак“
  • Рудник кречњака и творница креча Шеварлије,
  • Депонија шљаке и пепела ТЕ Тузла,
  • Фарма за 600 крава музара.

 

 • Стратешке процјене утицаја на животну средину за све веће Просторне планове у Републици Српској
  • Просторни план Града Бања Лука,
  • Просторни план Општине Пелагићево,
  • Просторни план подручја посебне намјене НП Сутјеска.

 

 • Планови управљања животном средином и процјене утицаја на друштво, укључујући и планове расељавања:
  • Оквирни план управљања животном средином и процјена утицаја на друштво (ЕСМФ) - Пројекат хитних мјера опоравка од поплава Република Српска и Брчко Дистрикт,
  • План управљања животном средином и процјена утицаја на друштво Пројекта Израде заштитног насипа на лијевој обали Дрине од Балатуна узводно до Главичица,

 

 • Документације за добијање еколошких дозвола за све веће постојеће и ново изграђене објекте у Републици Српској:
  • Термоелектрана и рудник „Угљевик“,
  • ХЕ Вишеград,
  • Фабрика уља „Бимал“,…

 

 • Планови управљања заштићеним подручјима:
  • Национални Парк Сутјеска,
  • Национални Парк Козара,
  • Заштићено шумско подручје Јањ,
  • Заштићено шумско подручје Лом.

 

 • Израда ГИС база података:
  • Идентификација, категоризација и израда базе података локалних и дивљих депонија на територији Републике Српске са процјеном финанцијских средстава потребних за њихову санацију – ремедијацију,
  • Таксономска и географска процјена врста у циљу припреме Црвене листе флоре и фауне Републике Српске,
  • ГИС база података за НП Козара.

 

 • Јавне кампање за промоцију, заштиту и унапређење:
  • Кампања промовисања и повећања нивоа информисаности јавности и позитивне промјене перцепције јавности о управљању чврстим отпадом,
  • Кампања за промовисање и повећање нивоа јавне информисаности о областима која су под заштитом у Републици Српској.

 

 • Локални еколошки акциони планови (ЛЕАП) за:
  • Град Бања Лука,
  • Источни Дрвар.

 

 • Израда техничке документације за изградњу великих Регионалних санитарних депонија у складу са Европским стандардима и директивама:
  • Регионална санитарна депонија „Рамићи“, Бања Лука
  • Регионална санитарна депонија „Курево - Стара пруга“, Приједор
  • Регионална санитарна депонија „Црни Врх-сјевер“, Зворник
  • Регионална санитарна депонија „Смиљевћи“, Сарајево,
  • Регионална санитарна депонија „Можура“, општина Бар.

 

 • Планови управљања отпадом и отпадним материјама:
  • Планови управљања отпадом РИТЕ Гацко,
  • Планови управљања отпадом Арцелор Миттал,
  • План за коначно збрињавање гудрона и санацију контаминираног земљишта у Рафинерији нафте у Броду.

 

 • Мониторинг стања животне средине:
  • Комплатана „нулти“ мониторинг воде, ваздуха, буке, вибрација и земљишта у широј околини локације будуће ТЕ „Станари“,
  • Вишегодишњи комплетан мониторинг стања животне средине околине Регионалне санитарне депоније „Рамићи“,
  • Вишегодишњи мониторинг квалитета ваздуха на територији града Бања Лука,

 

Из великог броја значајних референтних послова може се видјети да су инвеститори послова које обавља одјељење за заштиту животне средине Института за грађевинарство у досадашњем раду били Фонд за заштиту животне средине Републике Српске, Министарство науке и технологије РС, државана Јавна предузећа, Свјетска банка, Европска банка за обнову и развој, приватни инвестори,...

Institut za građevinarstvo IG