ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Главни пројекат аутопута Бањалука – Добој, дионица Бањалука – Прњавор
 • Детаљно рјешење дионице аутопута Вц, Добој - Вукосавље
 • ХЕ „Дабар“, Главни пројекат водостана и цјевовода под притиском; Главни пројекат прикључног далековода 220кВ; Главни пројекат измјештања регионалног пута 427 Берковићи – Кривача
 • Главног пројекта уставе на ријеци Неретви – Јабланица
 • Главни пројекат за изградњу новог когенеративног постројења, котла на биомасу 30МWтх и турбине 8.1МWел, којим се мјења стари угљени котао и турбина, Натрон – Хаyат, Маглај
 • Пројекат за извођење објеката за трајни смјештај Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова у Мостару
 • Извођачи пројекат - Капела са мртвачницом - изведбени пројекат објеката високоградње на градском гробљу у насељу Врбања, Бањалука
 • Изведбеног пројекта моста преко ријеке Врбање у насељу Чесма у Бањој Луци
 • Главни пројекат реконструкције моста преко ријеке Дрињаче у Кладњу, општина Кладањ
 • Главни пројекат реконструкције моста преко ријеке Гостеље на путу за насеље Тарево, општина Кладањ
 • Главни пројекат реконструкције моста преко ријеке Дрињаче у насељу Братељевићи, општина Кладањ
 • Главног пројекта за изградњу и реконструкцију мостова на регионалном путу Р477, дионица: Мраковица – Подградци
 • Пројекат за извођење обилазног пута око Модриче (измјештање трасе магистралног пута М14.1 Градачац-Модрича-Оџак)
 • Главни пројекат санације моста преко градске улице у Мостару (мост на обилазници Мостара) на цести М17.0, дионица 4. Јабланица-Мостар у км 44+918 (М17.0-4-08)
 • Пројекат реконструкције моста БР.34, преко ријеке Врбање, са приступним путевима, у насељу Врбања, на магистралном путу М-4, дионица Ребровац – Челинац
 • Идејни пројекат наставка "Јужне саобраћајнице" у Тузли, дионица Ши Село – Савиновићи
 • Идејни пројекат М-6 Дионица Љубушки-Чапљина Обилазница Чапљине са студијом изводљивости и студијом утицаја на околиш
 • Главни пројекат постројења за прочишћавање отпадних вода града Ливна
 • Главни пројекат рециклажног дворишта у оквиру центра за управљање отпадом у оквиру депоније Смиљевићи, Сарајево
 • Главни пројекат за реконструкцију и изградњу градског трга у Мркоњић Граду
 • Реконструкција хале за топло цинчање Руданка, Добој
 • Идејни пројекат Постројења за припрему питке воде на извовиштима "Врела" и "Илиџа" у Соколу
 • Главног пројекта санације водоторња у Брезовом Пољу, Брчко.
 • Израда елабората о испитивању конструкције, као и израда пројекта санације и реконструкције објекта "Мост" на граничном прелазу поред моста на Сави, Брчко Дистрикт
 • Пројекат санације клизишта на регионалном путу Р414 Карановац – Кнежево код Карановца

 

РЕВИЗИЈА И НОСТРИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Нострификација Главног пројекта репроцентра Калиновик
 • Нострификација Главног пројекта фабрике за производњу силицијум-метала, на локалитету Бјелајце, Мркоњић Град
 • Нострификација Главног пројекта темеља главног производног погона и система за отпрашивање у склопу фабрике за производњу силицијум-метала, на локалитету Бјелајце, Мркоњић Град
 • Ревизија Главног пројекта ХЕ Бочац 2
 • Нострификација ХЕ Јајце 2
 • Ревизија Главног пројекта међудржавног моста преко ријеке Саве код Свилаја (мост на коридору Vц)
 • Ревизија Главног пројекта Државни затвор Босна и Херцеговина, Накло, Општина Источна Илиџа

 

НАДЗОР

 • SAFEGE – Flood risk manаgement for RS
 • Главни пројекат фабрике за производњу силицијум-метала, на локалитету Бјелајце, Мркоњић Град
 • Главни пројекат темеља главног производног погона и система за отпрашивање у склопу фабрике за производњу силицијум-метала, на локалитету Бјелајце, Мркоњић Град
 • Главна банка РС, Централна банка БиХ, Бања Лука

 

ИСПИТИВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА

 • Израда Елабората испитивања друмског моста у Залужанима, преко ријеке Драгочајке, на путу Р-480, Бања Лука - Клашнице
 • Израда Елабората испитивања моста на ријеци Врбас у Карановцу
 • Израда Елабората испитивања моста на ријеци Врбања у Ћорином Лугу, Котор Варош
 • Израда Елабората о испитивању пробним оптерећењем конструкције моста „Трнова Лука“ на дионици Гацко – Фоча
 • Израда Елабората о испитивању пробним оптерећењем конструкције моста на дионици Гацко – Фоча
 • Израда Елабората о испитивању пробним оптерећењем конструкције моста на дионици Гацко – Фоча
 • Израда Елабората испитивања моста на Јужној Морави – Општина Владичин Хан
 • Израда Елабората испитивања друмског моста преко ријеке Јање у Угљевику, „са западне стране“, на путу Мукат – Станковићи
 • Израда Елабората испитивања друмског моста преко ријеке Јање у Угљевику, „са источне стране“, на путу за Богутово село

 

ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ

 • Дом пензионера у Бањалуци
 • Маховљанска петља

Institut za građevinarstvo IG