ПРОСТОРНО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Као дио радног тима Одјељење за машинство судјелује у изради просторно планске документације у складу са важећим прописима и стандардима за предметни обухват у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине са прилозима топлификације и гасификације, као и потребних термоенергетских постројења.

 

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Стамбени и стамбено пословни објекти – инсталације гријања, хлађења и вентилације ХВАЦ
  • Израда главног пројекта стамбено-пословне зграде По+П+5 д.о.о.Уни Инвест Некретнине
  • Израда главног пројекта стамбено-пословне зграде По+П+4 д.о.о.Уни Инвест Некретнине
 • Пословни објекти – инсталације гријања, хлађења и вентилације ХВАЦ
  • Израда главног пројекта за санацију дома културе у МЗ Сарачица
  • Израда главног пројекта санације и адаптације зграде у ул. Титова 9а Сарајево
  • Израда изведбеног пројекта санације конструктивних елемената на дијелу привредног града - КЈП Центар ''Скендерија'' Сарајево
  • Израда Главног пројекта за изградњу студентског дома на локалитету бивше касарне ''Славиша Вајнер Чича'' у Источном Новом Сарајеву
  • Израда техничке документације за доградњу два спрата у дијелу смјештајног простора за госте, котловницу на природни гас и играоницу за дјецу и теретану у дијелу ресторанског простора мотела „Мајна“ у Модричи
  • Израда техничке документације за изградњу деветоразредне Основне школе у насељу ''Лединци'' у Бијељини
  • Израда Главног пројекта одмаралишта Лужани са пратећим садржајима и бензинским станицама
  • Пројекат за извођење објеката за трајни смјештај Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова у Мостару
  • Израда главног пројекта машинске фазе производно - складишне хале у Клашницама
  • Надоградња објекта ресторана на Огорјелици, Јахорина – а.д.О.Ц. Јахорина, Пале.
 • Котловнице, топлане и термоенергетска постројења
  • Израда пројекта за прикључење котла БКЗ-а на спољашњу мрежу у Рафинерији нафте у Босанском Броду
  • Израда пројекта котловнице на локацији Кочићев Вијенац, Цетињска 1, Бања Лука
  • Изведбено пројектна документација за реконструкцију котловнице у Општој болници у Брчком
  • Главни пројекат за изградњу новог когенеративног постројења, котла на биомасу 30МWтх и турбине 8.1МWел, којим се мјења стари угљени котао и турбина, Натрон – Хаyат, Маглај
  • Главни пројекат за изградњу новог когенеративног постројења у Лукавцу
 • Гасне инсталације
  • Израда пројекта Плинског терминала са пунионицом боца за домаћинства Никацомпанy д.о.о. Бања Лука
 • Машинска постројења и хидроелектране
  • ХЕ „Дабар“, Главни пројекат водостана и цјевовода под притиском
  • Израда пројекта изведеног стања, МХЕ “Жираја“ код Теслића -„Мега електрика“ д.о.о Бања Лука
  • Израда идејног пројекта постројења за припрему питке воде у Општини Грачаница
  • Израда машинског дијела главног пројекта „МХЕ Шипово“ снаге 1696 кw, на ријеци Јањ
 • Индустријска постројења
  • Главни пројекат постројења за прочишћавање отпадних вода града Ливна
  • Загријавање пресипних чворова у подружници ТЕ “Какањ“ - ЈП Електропривреда БиХ, Подружница ТЕ “Какањ“ – Какањ
  • Израда главног пројекта система за смањење емисије лебдећих честица прашине воденим млазом и воденом маглом, депоније и пресипних чворишта термоелектране “Какањ“
 • Процесна техника и металне конструкције
  • Смањење негативног утицаја депоа угља Храсно на околиш – ЈП Електропривреда БиХ, Подружница ТЕ “Какањ“ – Какањ.

 

НОСТРИФИКАЦИЈА И РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Нострификација Главног пројекта Постројења за производњу мазива - Нови Блендинг рафинерије уља Модрича
 • Нострификација Главног пројекта објекта Реконструкцја електрофилтера блока 7- 230 МW у ТЕ Какањ Инвеститора ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево
 • Нострификација Главног пројекта темеља главног производног погона и система за отпрашивање у склопу фабрике за производњу силицијум-метала, на локалитету Бјелајце, Мркоњић Град
 • Нострификација ХЕ Јајце 2
 • Ревизија пројектне документације - Стамбено - пословни објекти Геа цомпанy
 • Ревизија пројектне документације – Стамбено - пословни објекти – Ред брицк градња
 • Ревизија пројектне документације Бензиске станице са доградњом резервоара ТНГ „Нестро”
 • Ревизија пројектне документације Бензиске станице са пратећим садржајима „Гас петрол“
 • Ревизија Главног пројекта ХЕ Бочац 2
 • Ревизија пројектне документације - Реконструкција расхладног и дренажног система у стројари ХЕ Јабланица.

 

ИЗРАДА СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ И ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

 • Топлификација Града Бијељине
 • Студија изводљивости за могућност искориштавања вишка топлинске енергије вапненачких пећи творнице вапненца за загријавање града Добоја
 • Студија изводљивости изградње МХЕ на ријеци Јабушници
 • Студија изводљивости изградње МХЕ на ријеци Бистрици – Миљевина
 • Студија изводљивости " ХЕ Мрсово", снаге 37.32 МW
 • Услуге за добијање околинске дозволе за рад централне котловнице институција БиХ
 • Смањење негативног утицаја депоа угља Храсно на околиш – ЈП Електропривреда БиХ, Подружница ТЕ “Какањ“ – Какањ.

 

НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ОБЈЕКАТА

 • Главни пројекат фабрике за производњу силицијум-метала, на локалитету Бјелајце, Мркоњић Град
 • Главна банка РС, Централна банка БиХ, Бања Лука
 • КЦУС – Офтамолошка клиника и Клиника за пластичну хирургију
 • Адаптација Микробиолошке лабораторије БСЛ3 Бања Лука – Институт за заштиту здравља Републике Српске
 • Пројектански надзор и надзор над извођењем радова на пројекту когенеративног постројења у ''Натрон - Хаyат'', Маглај, чија је висина већа од 10м а ради се о објекту процесне индустрије
 • МХЕ „Жежеља“, Општина Теслић
 • Надзор над извођењем објеката – Инвестиција УНДП Басна и Херцеговина
 • Надзор над извођењем објеката – Инвестиција УНИЦЕФ Басна и Херцеговина
 • Надзор над извођењем радова на Опремању вакумске колоне 31 ц 07 новим хидроциркулационим вакумским системом „Рафинерија нафте Брод“, Општина Брод.

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ ОБЈЕКАТА

 • Друмско-жељезничка вага са објектима у индустријском кругу Рафинерије уља Модрича
 • Стамбени објекат у Билећкој улици у Бањој Луци
 • Стамбено пословни објекат у Јеврејској улици По+П+4+Пе у Бањој Луци
 • Монтажно - демонтажни објекат у Јеврејској улици и Улици Краља Петра И Карађорђевића у Бањој Луци
 • Пословни простор у Улици Милана Крановића у Бањој Луци
 • Дом пензионера у Бањој Луци
 • Геријатријски центар у Бањој Луци
 • Мотел Бањ Брдо у Бањој Луци
 • Реконструкција, ревитализација и доградња тврђаве “Кастел” у Бањој Луци.

 

ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА

 • Прелиминарни енергетски прегледи објеката:
  • Прелиминарни енергетски преглед 12 јавних објеката у Брчко Дистрихту БиХ,
  • Прелиминарни енергетски преглед Универзитетске болнице у Фочи – РС, БиХ.
 • Израда детаљног енергетског аудита за објекте:
  • ЈЗУ - Болница "Др. Младен Стојановић", Приједор – Пројекат БЕЕП, Wорлд Банк
  • Студентски Центар “Коран”, Пале – Пројекат БЕЕП, Wорлд Банк
  • Универзитетска болница “Фоча“, Фоча – Пројекат БЕЕП, Wорлд Банк
  • Основна школа “Свети Сава”, Билећа – Пројекат БЕЕП, Wорлд Банк.

 

ОПРЕМА

 • Камера за термовизијско снимање, произвођача “ФЛИР“.

Institut za građevinarstvo IG