ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Главни пројекат аутопута Бањалука – Добој, дионица Бањалука – Прњавор
 • ХЕ „Дабар“, Главни пројекат водостана и цјевовода под притиском; Главни пројекат прикључног далековода 220кВ; Главни пројекат измјештања регионалног пута 427 Берковићи – Кривача
 • Пројекат за извођење објеката за трајни смјештај Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова у Мостару
 • Израда пројекта рехабилитације пута Црна ријека Угар
 • Израда идејног пројекта реконструкције побољшања геометријских елемената регионалног пута дионица Карановац - Кнежево
 • Израда главног пројекта реконструкције и рехабилитације пута Цапарде - Шековићи
 • Израда главног пројекта реконструкције регионалног пута Р 462 са стручним мишљењем и УТУ; дионица Доња Слатина - Обудовац
 • Израда главног пројекта рехабилитације пута Р-440 Шипраге - Крушево брдо
 • Израда главног пројекта обилазнице Котор Варош са свим објектима на траси и кружним токовима на улазу и излазу
 • Пројекат за извођење обилазног пута око Модриче (измјештање трасе магистралног пута М14.1 Градачац-Модрича-Оџак)
 • Израда главног пројекта регионалног пута Р- 477, дионица Мраковица - Подградци
 • Пројекат реконструкције моста БР.34, преко ријеке Врбање, са приступним путевима, у насељу Врбања, на магистралном путу М-4, дионица Ребровац – Челинац
 • Идејни пројекат наставка "Јужне саобраћајнице" у Тузли, дионица Ши Село – Савиновићи
 • Идејни пројекат М-6 Дионица Љубушки-Чапљина Обилазница Чапљине са студијом изводљивости и студијом утицаја на околиш
 • Главни пројекат постројења за прочишћавање отпадних вода града Ливна
 • Израда изведбеног пројекта уклапања регионалног пута Р- 413 на магистрални пут М-4, дионица Котор Варош - Соколине
 • Израда главног пројекта рехабилитације пута Р 440 Ободник - Шипраге
 • Израда главног пројекта рехабилитације пута Р 411 Чађавица - Хан Кола
 • Израда главног пројекта рехабилитације пута М15 Рогољи - Бараћи - Граница РС (Млиништа)
 • Израда главног пројекта рехабилитације пута М19 Рочевић-Каракај
 • Израда пројектне документације за регионални пут Р 467 Гођење Будета
 • Израда пројектне документације за регионални пут Р-475А Каран - Нови Град
 • Израда пројектне документације за регионални пут Р 413 Котор Варош – Митровићи
 • Консултантске услуге израде главног пројекта рехабилитације пута по пројекту европске инвестиционе банке за 2010. годину, ЛОТ 4: Р 415 Шипово - Купрес (Ново Село)
 • Консултантске услуге израде главног пројекта рехабилитације пута по пројекту европске инвестиционе банке за 2010. годину, ЛОТ 3: П 449 Добрун - Увац – Рудо
 • Израда идејних и главних пројеката по оквирном споразуму за пројкетовање грдских, приградских улица, тротоара, ивичњака и одводње оборинских вода у Брчко Дистрикту
 • Израда главног пројекта модернизације и реконструкције цеста М16; дионица Ливно – Шуица М16; дионица Купрес - Шуица.
 • Израда пројекта изведеног стања рехабилитације и асфалтирања улица у Зворнику
 • Израда главног пројекта траке за спори саобраћај ЛОТ 2, М6.1 Томиславград - Посушје - Широки Бријег
 • Израда УТУ и главног пројекта за кружни ток на барићу у Теслићу.
 • Израда измјене пројекта за изградњу кружне раскрснице између ул Патре, Исаије Митровића и Теодора Колокотрониса
 • Израда идејног пројекта модернизације цесте М 5 Јајце - Доњи Вакуф
 • Израда пројекта за изградњу парка за псе у Булевару Српске Војске у Бањој Луци
 • Пројектовање нордијске бициклистичке стазе ''Кукотница'' на Влашићу.
 • Надвожњак у наставку улице Војводе Путника, преко жељезничке пруге и магистралног пута Приједор – Нови Град, у насељима Пећани и Доња Пухарска са приступним саобраћајницам: ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ, УТУ СА ПЛАНОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
 • Главни пројекат одмаралишта Лужани са пратећим садржајима и бензинским станицама
 • Изведбени пројекат саобраћајнице дијела Моравске улице у насељу Кумсале у Бањалуци, која се налази у обухвату РП радне зоне „ Кумсале-блок А,Б и Ц“
 • Главни пројекат вањског уређења пословне зграде "ОП сјевер”, Орашје
 • Главни пројекат вањског уређења пословне зграде ХЕ на Дрини у Вишеграду
 • Главни пројекат реконструкције раскрсница у Ливну и кружне раскрснице – Лот 2: Партизанско, Лот 3: Сплитска (М15 и М16), Лот 4: Троглав (М15 и М6.1)

 

РЕВИЗИЈА И НОСТРИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Нострификација Главног пројекта фабрике за производњу силицијум-метала, на локалитету Бјелајце, Мркоњић Град
 • Ревизија Главног пројекта ХЕ Бочац 2
 • Нострификација ХЕ Јајце 2
 • Ревизија Главног пројекта Државни затвор Босна и Херцеговина, Накло, Општина Источна Илиџа
 • Ревизија техничке документације „Пројекат за извођење објеката на прикључним тракама на аутопуту Е-661 и везној саобраћајници – кружна раскрсница на укрштању магистралног пута М16 Бања Лука – Градишка и везне саобраћајнице у Александровцу“
 • Ревизија техничке документације „Пројекат за извођење петље на аутопуту Е-661 на стационажи 32+730
 • Ревизија техничке документације „Главни пројекат вањског уређења за пословни објекат – са пратећим објектима на кч. 989/14 Дервиши, Бања Лука“
 • Ревизија техничке документације „Главни пројекат за изградњу пословног објекта (хале) и изградњу замјенског пословног објекта у Рамићима“
 • Ревизија главног пројекта заједничког јавног објекта амбуланте породичне медицине и мјесне заједнице у МЗ Доња кола у Бањалуци,
 • Ревизије магистралних, регионалних и локалних путева као и вањских уређења.

 

НАДЗОР

 • SAFEGE – Flood risk management for RS
 • Главни пројекат фабрике за производњу силицијум-метала, на локалитету Бјелајце, Мркоњић Град
 • Главни пројекат темеља главног производног погона и система за отпрашивање у склопу фабрике за производњу силицијум-метала, на локалитету Бјелајце, Мркоњић Град
 • Главна банка РС, Централна банка БиХ, Бања Лука
 • Надзори над магистралним, регионалним и локалним путевима као и вањским уређењима.

 

ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ

 • Дом пензионера у Бањалуци
 • Наплатне станице на аутопуту Градишка-Бањалука између два тунела у мјесту Јакуповци, Општина Лакташи
 • Маховљанска петља
 • Технички пријеми магистралних, регионалних, локалник путева као и вањских уређења.

Institut za građevinarstvo IG