• Мониторинг квалитета ваздуха
  • Мониторинг емисије димних гасова
  • Узорковање и анализа квалитета воде
  • Узорковање и анализа квалитета земљишта
  • Мјерење нивоа буке
  • Мјерење интезитета нејонизујућег електромагнетног зрачења
  • Вршење обуке, провјере знања и издавање увјерења за савјетника за хемикалије