НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

  • Испитивање и развој нових технологија у области грађевинарства
  • Испитивање и развој нових технологија у производњи електричне енергије на бази обновљених извора (енергија вјетра, енергија воде, геотермална енергија, енергија сунца, биомаса)
  • Научни и технолошко-развојни пројекти
  • Истраживање нових грађевина, поступака грађења и технологија примјене
  • Експериментална истраживања
  • Израда прототипова уређаја за грађевинарство
  • Публиковање стручних и научних публикација у области просторног планирања, грађевинарства, енергетике и екологије.

Institut za građevinarstvo IG