• Пројектовање бетонских, челичних и зиданих конструкција зграда и инжењерских грађевина (мостова, тунела)
 • Пројектовање саобраћајница, геотехничких и хидротехничких грађевина
 • Структурално пројектовање коловозних конструкција, саобраћајне сигнализације и опреме
 • Пројектовање и извођење радова на реконструкцији, ревитализацији и модернизацији грађевинских и енергетских постројења
 • Пројектовање вишенамјенских водопривредних грађевина
 • Пројектовање водоснабдијевања и одводње
 • Пројектовање реконструкције и адаптације грађевина
 • Израда техничких елабората из подручја грађевинске физике
 • Пројектовање у области енергетике
 • Израда техничких рјешења уштеде топлотне енергије зграда
 • Пројектовање изградње санитарних одлагалишта комуналног и другог отпада
 • Израда пројеката вањског уређења
 • Нострификација пројеката
 • Ревизија пројеката.

Institut za građevinarstvo IG