• Савјетодавне услуге при пројектовању и извођењу конструкција
  • Савјетодавне услуге из области заштите животне средине
  • Техничко савјетовање инвеститора
  • Техничко оцјењивање пројеката
  • Управљање пројектима
  • Управљање уговорима и надзор над провођењем уговора
  • Тендерска документација и анализа понуда
  • Рецензија студије

Institut za građevinarstvo IG