• Потврђивање усклађености грађевних производа у законом уређеном подручју и издавање:
    • сертификата о усклађености производа;
    • сертификата фабричке контроле производње;
    • извјештаја о почетном испитивању типа.

Institut za građevinarstvo IG