СТРУЧНИ НАДЗОР

  • Стручни надзор изградње бетонских, челичних, зиданих конструкција зграда и инжењерских грађевина
  • Стручни надзор изградње саобраћајница, геотехничких и хидротехничких грађевина
  • Стручни надзор из области енергетике.

Institut za građevinarstvo IG